http://material.io/resizer/

Advertisements

https://jsbin.com/?html,output 

webmatrix_error

Web Matrix projeyi tarayıcıda derlediğimiz zaman bu tarz bir hata alıyorsak

changename

html proje ismini index  yaptığımızda böyle bir hata ortadan kalkacaktır.

C# Smith Number

Posted: January 14, 2016 in Algorithms, C#
Tags: ,

smith a

using System;

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int number, x, i = 2, sum = 0, sum1 = 0, y;
Console.WriteLine(“Enter number=”);
number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
x = number;
while (number > 10)
{

sum = sum + number % 10;
number = number / 10;
}

sum = sum + number;
while (x > 1)
{
if ((x % i) == 0)
{
if (i == 2 || i == 3 || i == 5 || i == 7)
{
sum1 = sum1 + i;
x = x / i;
}
else
{
y = i;
while (y > 10)
{
sum1 = sum1 + y % 10;
y = y / 10;

}

sum1 = sum1 + y;
x = x / i;

}
}

else
i++;
}
if (sum == sum1)
Console.Write(“Smith number”);
else
Console.WriteLine(“Not smith number”);
Console.ReadLine();

}
}
}

 

smith numbers

 

 

 

 

 

RSS

Posted: June 27, 2015 in KnowHow
Tags:

RSS (Really Simple Syndication )

RSS, web sayfalarının içeriğini kullanıcıya daha hızlı ve kolay şekilde ulaştırmayı hedefleyen bir XML tabanlı teknolojidir.

RSS ile web sayfanızda güncellenen kısımların kullanıcı tarafından hızlı bir şekilde haberdar edilmesi sağlanr.

Python str fonksiyonu

Posted: March 30, 2015 in Python

Nümerik verileri stringe dönüştürmemizi sağlar. 104 Burada hata almamızın sebebi int türündeki veriye string türündeki veriyi eklemektir.Bu hatayı ortadan kaldırmak için str fonksiyonu kullanılır. 105 Program hatasız bir biçimde çalıştı.

Python klavyeden bilgi girişi yapmak için input fonksiyonu kullanılır.

102

İnput ile girilen bilgi string türünde olduğu için burada hata ile karşılaştık.Bu yüzden  string türünde atanan a yı nümerik bir türe çevirirsek hata ortadan kalkar.

103