C# MD5 algorithm

Posted: September 28, 2014 in Algorithms, C#
Tags: ,

MD5 algorithm-> Message-Digest algorithm 5 :veri bütünlüğünü test etmek için kullanılır.En çok verinin transferinin hatasız gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek amacıyla kullanılır.Örneğin indirdiğimiz ISO dosyalarının çoğunun MD5 hash’leri de yanında verilir ve biz bunu kontrol edebiliriz. Eğer hash değerleri aynı ise veride bir değişiklik yapılmamıştır.

Aşağıdaki program Md5 algoritmasının C# uygulanmasıdır.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Security.Cryptography;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

MD5CryptoServiceProvider md5key = new MD5CryptoServiceProvider();
byte[] x = Encoding.UTF8.GetBytes(textBox1.Text);
x = md5key.ComputeHash(x);
StringBuilder bayram = new StringBuilder();
foreach (byte xxx in x)
{
bayram.Append(xxx.ToString(“x2”).ToLower());
}
textBox2.Text = bayram.ToString();

}
}
}

15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s