C++ da kullanılan operatörler

Posted: October 15, 2014 in C++
Tags: ,

C++ dilinde yazılan programların uzantısı .cpp dir.

C++ karekter sabitleri:

” NULL karakter
‘\a’ alert
‘\b’ back space
‘\t’ tab
‘\n’ new line
‘\v’ vertical tab
‘\f’ form feed
‘\r’ carriage return
‘\”‘ double quote
‘\\’ back slash

C++ da kullanılan operatörler şu şekildedir:

1) Aritmetiksel operatörler + , – , * , / , % , ++ , —
2) Karşılaştırma operatörleri , = , ==, !=
3) Atama operatörleri = , += , -=, *= , /= , %= , >=, &=, != , ^=
4) Mantıksal Operatörler ! , || , &&
5) Bit bazında işlem yapan operatörler & , | , ^ , ~

Artırma ve Azaltma operatörleri

#include

using namespace std;

int main() {
int x = 10;
int y = 5;
cout << “x = ” < cout << “y = ” << y << endl;
cout <<“++x * –y = ” << ++x * –y ;
return 0;
}

Yukarıdaki örnekte x değeri bir arttırılıp , y değeri bir azaltılıp çarpma işlemine tabi tutuluyor.Burada dikkat edilmesi gereken arttırma operatörünün çarpma operatörüne göre öncelikli olmasıdır.

ve sonuç 11*4=44 oluyor.

78454

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s