C++ Operatörlerin öncelik sıralarına göre sıralanması

Posted: October 15, 2014 in C++
Tags:

Operatörlerin öncelik sıralarına göre sıralanması::

1
:: Kapsam(scope)
( ) öncelik kazandırma ve fonksiyon çağırma
[ ] indis operatörü (subscript)
. yapı elemanına ulaşım (structure access)
-> yapı elemanına gösterici ile ulaşım

2
+ işaret operatörü (unary)
– işaret operatörü (unary)
++ 1 artırma (increment)
— 1 eksiltme (decrement)
~ bitsel değil (bitwise not)
! mantıksal değil (logical not)
* içerik operatörü (indirection)
& adres operatörü (address of)
sizeof sizeof operatörü

3
* çarpma (multiplication)
/ bölme (division)
% modulus (bölümden kalan)

4
+ toplama (addition)
– çıkarma (suntraction)

5
<> bitsel saga kaydırma (bitwise shift right)

6
büyüktür (greater than)
= büyük eşittir (greater than or equal)

7
== eşittir (equal)
!= eşit değildir (not equal to)

8
& bitsel VE (bitwise AND)

9
^ bitsel EXOR (bitwise EXOR)

10
| bitsel VEYA (bitwise OR)

11
&& mantıksal VE (logical AND)

12
|| mantıksal VEYA (logical OR)

13
?: koşul operatörü (conditional operator)

14

= atama (assignement)
+= işlemli atama (assignment addition)
-= işlemli atama (assignment subtraction)
*= işlemli atama (assignment multiplication)
/= işlemli atama (assignment division)
%= işlemli atama (assignment modulus)
<>= işlemli atama (assignment shift right)
&= işlemli atama (assignment bitwise AND)
|= işlemli atama (assignment bitwise OR)
^= işlemli atama (assignment bitwise EXOR)

15
, virgül operatörü (comma)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s