C++ Pointers

Posted: October 22, 2014 in C++
Tags:

Pointers, bellek alanındaki herhangi bir gözün adresinin saklandığı değişkenlerdir. Pointers verileri değil o verilerin bulunduğu yerlerin bellek adreslerini tutarlar. Tüm Pointersbellekte kapladığı alan int boyutundadır. Her değişken bellekte yer kapladığına göre belirli bir adrese sahiptir. Değişkenlerin adresleri, derleyici ve işletim sistemi tarafından ortaklaşa
olarak belirlenir.

float *f; -> f değişkeni float türünden bir değişkenin adresini tutacaktır.
char *s; -> s değişkeni char türünden bir değişkenin adresini tutacaktır.
int *dizi; -> dizi değişkeni int türünden bir değişkenin adresini tutacaktır.

& ya da adres operatörü, operandın adresini döndüren bir tekli operatördür.
* operatörü hem gösterici tanımlanırken kullanılır. hemde göstericinin tuttuğu adresin içindeki değere ulaşmak için kullanılır.

#include
using namespace std;
int main()
{
int x, *y;
long f=0x12345678 , *a;
x=45;
y=&x;
a=&f;
cout<< y<<endl;
cout<<*y<<endl;
cout<<x<<endl;
cout<<*a<<endl;
}

Yukarıdaki kod parcacığında ilk başta int olarak x ve *y (pointer) tanımladık. Daha x değişkenine 45 değerini verdik.
Daha sonra y=&x ile x adresini y eşitledik. Artık y nin içeriginde x saklı. Eğer adresini yazdırmak istersek y yazabiliriz. Eğer verdiğimiz 45 değerini yazdırmak istersek *y yapabiliriz.

4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s