C++ Kalıtım (inheritance)

Posted: January 8, 2015 in C++
Tags: ,

Kalıtım (inheritance) bir nesnenin başka bir nesnenin özelliklerini birebir devralmasıdır. Eğer
tanımlamak istediğimiz bir nesne önceden tanımlanmış bir nesnenin de özelliklerine sahip ise kalıtım
yolu ile bu nesnenin özeliklerini alıp ek özellikleri ilave ederek nesneyi oluşturabiliriz.
Özellikleri devralınan sınıf Temel sınıf(base class) olarak
isimlendirilir. Temel sınıfın dahil edildiği sınıf türemiş sınıf(Derived class) olarak isimlendirilir.
Bir türemiş sınıf şu şekilde tanımlanır:
class Türemiş Sınıf : Erişim türü Temel Sınıf{

};

#include
#include
using namespace std;
class Cokgen {
protected:
int genislik, yukseklik;
public:
void DegerVer(int x,int y) {
genislik=x; yukseklik=y;
}
};
class Kare : public Cokgen{ // Kare sınıfı Cokgen sınıfından turetiliyor
public:
int Alan () {return genislik*yukseklik;}
};
class Ucgen : public Cokgen{ // Ücgen sınıfı Cokgen sınıfından türetiliyor.
public:
int Alan () {return (genislik*yukseklik)/2;}
};
int main ()
{
Kare D1;
Ucgen U1;
//D1 Kare nesnesinin genişlik ve yüksekliğine değeri atanıyor.
D1.DegerVer(3,3);
//U1 Ucgen nesnesinin genişlik ve yüksekliğine değeri atanıyor.
U1.DegerVer(7,2);
cout << “Kare Alan: ” << D1.Alan()<<endl;
cout << “Ucgen Alan: ” << U1.Alan()<<endl;
getch();
return 0;
}

1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s