Archive for the ‘Java’ Category

public class Zxczxczc {

public static void main(String[] args) {

for(int x=0; x<3; x++)
{
System.out.print(1+(int)(Math.random()*100)+"\t");

}

}

}

Program 3 tane sayı üretecektir 1 ile 100 arasında

4

Advertisements

Java do-while döngüsü

Posted: November 20, 2014 in Java
Tags:

Koşulu döngü sonunda kontrol eder.Yani koşul en az bir kez çalıştırılmış olur.

public static void main(String[] args) {

int sayi=0;

do{
System.out.println(“bu bir denemedir”);
sayi++;
}

while (sayi<4);

}

}

yukarıdaki kod parcası do -while döngüsüne örnektir.Dikkat edilmesi gereken noktalardan biride while de ; gelmesi… Programın çıktısı ise

1

3

Javada girdiğimiz n basamaklı bir sayının rakamlarını toplamaktadır.

public class JavaApplication29 {

public static void main(String[] args) {

System.out.println(“Enter the number “);
Scanner look=new Scanner(System.in);
bayram y=new bayram();
int x=look.nextInt();
System.out.println(“The sum of the numbers you enter : “+y.find(x));
}

}

class bayram {
public int find(int a)
{
int result=0;

while(a>=1)
{
result=(a%10)+result;

a=a/10;
}
return result;
}
}

14

Java BorderLayout

Posted: September 20, 2014 in Java
Tags:

BorderLayout->Çerçeveyi 5 bölgeye ayırır.Bileşenleri bu bölgelere koymamıza izin verir.

import java.awt.BorderLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;

public class x {

public static void main(String[] args) {

BrdrLayout window= new BrdrLayout();
window.setSize(400, 500);
window.setTitle(“hermes”);
window.setLocationRelativeTo(null);
window.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
window.setVisible(true);

}

}

class BrdrLayout extends JFrame{

public BrdrLayout(){

BorderLayout a = new BorderLayout(40,40);
setLayout(a);
add(new JButton(“bayram”),BorderLayout.WEST);
add(new JButton(“zafer”),BorderLayout.NORTH);
add(new JButton(“cihad”),BorderLayout.EAST);
add(new JButton(“memo”),BorderLayout.CENTER);
add(new JButton(“reci”),BorderLayout.SOUTH);

}

}

13

Java GridLayout

Posted: September 20, 2014 in Java
Tags:

GridLayout -> Bileşenleri dikdörtgenler içerisinde düzenli tutar.Eklenen her veri farklı bir dikdörtgen içerisinde tutulur.

import java.awt.GridLayout;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;

public class x {

public static void main(String[] args) {

GrdLayout window= new GrdLayout();
window.setSize(400, 500);
window.setTitle(“hermes”);
window.setLocationRelativeTo(null);
window.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
window.setVisible(true);

}

}

class GrdLayout extends JFrame{

public GrdLayout(){

GridLayout a = new GridLayout(2,3,5,5);
setLayout(a);
add(new JTextField(25));
add(new JTextField(25));
add(new JTextField(25));
add(new JTextField(25));
add(new JTextField(25));
add(new JTextField(25));

}

}

2,3,5,5 -> ilk iki sayı satır ve sütün sayılarını sonraki iki sayı ise aradaki boşluk mesafesi ne kadar olmalıdır onun hakkında bilgi verir.

12

Java FlowLayout

Posted: September 20, 2014 in Java
Tags:

Layoutlar Javada görsel uygulamalarda bileşenlerin yerini belirlemede kullanılır.Bu tip bileşenleri soldan sağa doğru sıralar.

Aşağıdaki örneğimizde biz “center” parametresiyle bunu ortaya getirdik.

import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;

public class x {

public static void main(String[] args) {

FlwLayout window= new FlwLayout();
window.setSize(300, 400);
window.setTitle(“hermes”);
window.setLocationRelativeTo(null);
window.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
window.setVisible(true);

}

}

class FlwLayout extends JFrame{

public FlwLayout(){

FlowLayout a = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,20);
setLayout(a);
add(new JLabel(“Name”));
add(new JTextField(25));
add(new JLabel(“Surname”));
add(new JTextField(25));

}

}

11

Java swing JFrame

Posted: September 20, 2014 in Java
Tags:

JFrame-> temel pencere olaylarını ve metotlarını gerçekleştirir.

import javax.swing.JFrame;

public class JavaApplication24 {

public static void main(String[] args) {

JFrame window =new JFrame(“window”);
window.setSize(500,500);
window.setLocationRelativeTo(null);
window.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
window.setVisible(true);

}

}

JFrame sınıfından window adlı bir nesne oluşturduk.Ve bu nesnemizin adını “windows” yaptık. Daha sonra boyutlarını belirledik. Burada ilk değer genişlik ikincisi ise boydur. Daha sonra ekranda nerede konumlanmasını gerektiğini belirtik. Null değeri verdiğimiz için ekranın ortasından konumlanacaktır.Daha sonra pencere kapatıldığında uygulamadan çıkılmasını sağladık. Ve en son
pencerimizi görünür yaptık.

10