Archive for the ‘Visual Studio’ Category

PictureBox Kontrolü

Posted: July 20, 2014 in Visual Studio
Tags:

Resim dosyalarını görüntülemek için kullanılan yapıdır.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

openFileDialog1.FileName = “Find photos”;
openFileDialog1.Filter = “jpeg dosyaları (*.jpeg) |*.jpg|bmp dosyaları (*.bmp)|*.bmp|gif dosyaları (*.gif)|*.gif”;
openFileDialog1.Title = “Select an image file”;

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
pictureBox1.Image = new Bitmap(openFileDialog1.OpenFile());

}

}
}

picturebox

Advertisements

İçerisine girilen verileri hiyerarşik bir şekilde gösteren yapılardır.

Formumuza TreeView ekledikten sonra sag tıklayp Edit Notes… kısmına tıklıyoruz.

treeview

Daha sonra Add Root butonuna tıklıyoruz. İstersek Add Child de ekleyebiliriz.

ToolTip Kontrolü

Posted: July 17, 2014 in Visual Studio
Tags: ,

Kontrollere ipucu vermek amacıyla kullanılır.

Active->ipucunun görüntülenmesini sağlar.
InitialDelay-> Fare ile üzerine gelindiği zaman ipucunun ne kadar ekranda duracagını belirler.
IsBallon-> İpucu metinin balon gibi gözükmesini sağlar.
ToolTipIcon-> İpucunun çeşidini belirler.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication32
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
progressBar1.Minimum = 0;
progressBar1.Maximum = 48;
progressBar1.Step = 12;

toolTip1.SetToolTip(listBox1, “Numbers”);
toolTip1.SetToolTip(button1, “Press”);

toolTip1.ToolTipIcon = ToolTipIcon.Warning;

toolTip1.ToolTipTitle = “You will see”;

}

private void progressBar1_Click(object sender, EventArgs e)
{

}

private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{

progressBar1.Value = progressBar1.Value + 12;
listBox1.Items.Add(progressBar1.Value);

}
}
}

tooltip

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication32
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

progressBar1.Value = progressBar1.Value + 12;
listBox1.Items.Add(progressBar1.Value);

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
progressBar1.Minimum = 0;
progressBar1.Maximum = 48;
progressBar1.Step = 12;

//Form_Load kısmında progressBar 3 degeri vardır.Baslangıc yani minimum , maksimum ve artıs degeri (step) yer alır.

}

private void progressBar1_Click(object sender, EventArgs e)
{

}
}
}

Girdigimiz verinin maskelenmesini saglar.

MaskedTextBox üzerine gelip sag tıkladıgımız zaman acılan pencereden Set Mask… tıklanır. Ve kullanıcıdan istedigimiz formatta bilgi girmesini isteyebiliriz.Sadece sayı girmesini istersek kullanıcı klavyeden bir string ifade girmeye calısırsa yazılmayacaktır.

maskedtextbox

secenegi sayesinde kendimizde istedigimiz gibi format olusturabiliriz.

LinkLabel bilgi Label gibi bilgi verme amaclı kullanıldıgı gibi sitelere köprü verme amaclıda kullanılabiliriz.Örnek program asagıdadır.

private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{

linkLabel1.LinkVisited = true;
System.Diagnostics.Process.Start(“https://bayramtugcu.wordpress.com/”);

}

comboBox Kontrolü

Posted: July 17, 2014 in Visual Studio
Tags:

ComboBox Kontrolü-> Kullanıcıya acılır bir pencere sunar.

comboBox

ComboBox üzerinde mouse sag tıklayıp Edit Items kullanarak istedigimiz sayıda eleman ekleyebiliriz.

Eleman eklemek icin :

comboBox1.Items.Add(“zapooo”); bunuda kullanabiliriz

Eleman silmek icin:

comboBox1.Items.Remove(“bayram”); kullanılabilir.

Tüm elemanları silmek icin:

comboBox1.Items.Clear();

comboBox1 herhangi bir eleman sectik ve bunu sectigimiz zaman buttın3.Text ile degistirdik.Bunu Asagıdaki kod parcacıgı sayesinde yaptık.

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

button3.Text = comboBox1.SelectedItem.ToString();

}