Karmaşık sayılarla ile ilgili örnek alıştırmalar….

a=3+4j
print(“a sayısı”,a)
print(“a sayısının reel kısmı” ,a.real)
print(“a sayısının sanal kısmı” ,a.imag)
print(“a nın karesi “,a*a)
print(“a sayısının kendisiyle toplamı” ,a+a)

101

Advertisements

isim = r”C:\ad.txt”

# Open the file in a with statement.
with open(isim) as bayram:
print(bayram.readline(), end=””)

Yukarıdaki program parçacığı ilk satırı okur sadece…

33

Bu kod parçacığı ad metin belgesinin içeriğini ekrana yansıtır.

f = open(r”C:\ad.txt”, “r”)
for satır in f.readlines():
print(satır, end=””)

32

Python uses string find

Posted: March 17, 2015 in Python
Tags:

ddeger = “bir iki sen sekiz sen dokuz”

x = deger.find(“sen”)
print(“ilk sen :” , x)

y = deger.find(“sen”, x + 1)
print(“ikinci sen”, y)

x önce aradığımız kelimenin ilk index döndürecektir.İkincisi ise ikinci sen kelimesini bulup onun koordinatını verecektir.

31

Python if-statement

Posted: March 17, 2015 in Python
Tags:

def deger(x):

if x in (10, 100, 1000):
print(“10 nun katı”,x)
else:
print(“10 nun katı degil”,x)

deger(100)
deger(5)
deger(10)

30

deger = “Cesaret insanı zafere götürür”

sonuc = deger.title()
print(sonuc)

29

Python upper, lower

Posted: March 17, 2015 in Python
Tags: ,

deger = “Bayram”

x = deger.upper()
print(“upper:”,x)

y = deger.lower()
print(“lower:”,y)

28