Posts Tagged ‘Python input fonksiyonu’

Python klavyeden bilgi girişi yapmak için input fonksiyonu kullanılır.

102

İnput ile girilen bilgi string türünde olduğu için burada hata ile karşılaştık.Bu yüzden  string türünde atanan a yı nümerik bir türe çevirirsek hata ortadan kalkar.

103

Advertisements