Archive for the ‘Python’ Category

Python str fonksiyonu

Posted: March 30, 2015 in Python

Nümerik verileri stringe dönüştürmemizi sağlar. 104 Burada hata almamızın sebebi int türündeki veriye string türündeki veriyi eklemektir.Bu hatayı ortadan kaldırmak için str fonksiyonu kullanılır. 105 Program hatasız bir biçimde çalıştı.

Advertisements

Python klavyeden bilgi girişi yapmak için input fonksiyonu kullanılır.

102

İnput ile girilen bilgi string türünde olduğu için burada hata ile karşılaştık.Bu yüzden  string türünde atanan a yı nümerik bir türe çevirirsek hata ortadan kalkar.

103

Karmaşık sayılarla ile ilgili örnek alıştırmalar….

a=3+4j
print(“a sayısı”,a)
print(“a sayısının reel kısmı” ,a.real)
print(“a sayısının sanal kısmı” ,a.imag)
print(“a nın karesi “,a*a)
print(“a sayısının kendisiyle toplamı” ,a+a)

101

isim = r”C:\ad.txt”

# Open the file in a with statement.
with open(isim) as bayram:
print(bayram.readline(), end=””)

Yukarıdaki program parçacığı ilk satırı okur sadece…

33

Bu kod parçacığı ad metin belgesinin içeriğini ekrana yansıtır.

f = open(r”C:\ad.txt”, “r”)
for satır in f.readlines():
print(satır, end=””)

32

Python uses string find

Posted: March 17, 2015 in Python
Tags:

ddeger = “bir iki sen sekiz sen dokuz”

x = deger.find(“sen”)
print(“ilk sen :” , x)

y = deger.find(“sen”, x + 1)
print(“ikinci sen”, y)

x önce aradığımız kelimenin ilk index döndürecektir.İkincisi ise ikinci sen kelimesini bulup onun koordinatını verecektir.

31

Python if-statement

Posted: March 17, 2015 in Python
Tags:

def deger(x):

if x in (10, 100, 1000):
print(“10 nun katı”,x)
else:
print(“10 nun katı degil”,x)

deger(100)
deger(5)
deger(10)

30